Tìm kiếm các đề tài

  Tìm kiếm Tất cả

Danh sách nhiệm vụ, đề tài nghiên cứu khoa học

STT Tên đề tài, dự án Thời gian thực hiện Lĩnh vực Cơ quan chủ trì
1 Thử nghiệm mô hình nuôi thủy sản nước ngọt có hiệu quả kinh tế ở hồ Hòa Mỹ, huyện Phong Điền 2010 - 2012 Khoa học Kỹ thuật Trường Đại học Nông Lâm Huế
2 Tuyên Truyền, phổ biến kiến thức về sở hữu trí tuệ trên Đài Truyền hình địa phương 2013 - 2014 Khoa học xã hội nhân văn Trung tâm Thông tin KH&CN tỉnh Thừa Thiên Huế
3 Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và xác định cơ cấu kinh tế vùng đồng bằng ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2011-2015 và tầm nhìn đến năm 2020 2011 - 2012 Khoa học Kỹ thuật Viện Nghiên cứu Kinh tế và Phát triển, Đại học Kinh tế Quốc dân
4 Thử nghiệm chế phẩm Trichoderma và sản phẩm phosphonate phòng trừ bệnh chảy gôm cây bưởi thanh trà tại tỉnh Thừa Thiên Huế 2010 - 2011 Khoa học Nông nghiệp Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Thừa Thiên Huế
5 Nghiên cứu hàm lượng, chất lượng, tác dụng dược lý và xây dựng quy trình sản xuất Glucomannan trong củ nưa – Amorphophallus sp. (họ ráy – Araceae) trồng tại tỉnh Thừa Thiên Huế 2011 - 2013 Khoa học Y Dược Trường Đại học Y Dược Huế
6 Đánh giá thực trạng, đề xuất giải pháp phòng chống hiệu quả và xây dựng mô hình thí điểm cơ sở an toàn dịch bệnh lở mồm long móng ở tỉnh Thừa Thiên Huế 2011 - 2012 Khoa học Nông nghiệp Chi cục Chăn nuôi và Thú y Thừa Thiên Huế
7 Xây dựng mô hình sản xuất giống, nuôi trồng, chế biến và tiêu thụ nấm Linh chi (Ganoderma lucidum) và một số loại nấm ăn tại huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế 2010 - 2012 Khoa học Kỹ thuật Trung tâm Chuyển giao Công nghệ và Kiểm định, Kiểm nghiệm Thừa Thiên Huế
8 Nghiên cứu đặc điểm sinh thái, đề xuất mô hình phát triển cây Mán đỉa (Archidendron clypearia (Jack) I. Niel) tại Thừa Thiên Huế để tạo nguồn dược liệu 2014 - 2016 Khoa học Tự nhiên Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
9 Nghiên cứu sản xuất Enzyme β-Glicanase tái tổ hợp từ Trichoderma Asperellum trong nấm men 2012 - 2014 Khoa học Kỹ thuật Viện Tài nguyên và Môi trường – Đại học Huế
10 Tuyên Truyền, phổ biến kiến thức về sở hữu trí tuệ trên Đài phát thanh Truyền hình tỉnh Thừa Thiên Huế (pha2) 2011 - 2012 Khoa học xã hội nhân văn Trung tâm Thông tin KH&CN tỉnh Thừa Thiên Huế
Tổng cộng77   Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 Trang kế Trang cuối  
Lĩnh vực
Năm
Cấp