Tìm kiếm các đề tài

  Tìm kiếm Tất cả

Danh sách nhiệm vụ, đề tài nghiên cứu khoa học

STT Tên đề tài, dự án Thời gian thực hiện Lĩnh vực Cơ quan chủ trì
1 Nghiên cứu ứng dụng viễn thám và GIS để xây dựng CSDL thổ nhưỡng, tài nguyên đất xây dựng phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội bền vững, Ứng dụng thí điểm tại tỉnh Thừa Thiên Huế 2019 - 2021 Khoa học Kỹ thuật Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
2 Khả năng thích ứng về sinh kế của các nhóm hộ cư dân ven biển trước biến đổi khí hậu (Nghiên cứu cộng đồng tại Thừa Thiên Huế 2019 - 2021 Khoa học Tự nhiên Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
3 Nghiên cứu đánh giá độ nguy hiểm động đất phục vụ quy hoạch phát triển vùng lãnh thổ, đảm bảo an toàn công trình thuỷ điện, thuỷ lợi và di tích văn hoá tỉnh Thừa Thiên Huế 2019 - 2021 Khoa học Tự nhiên Viện vật lý Địa cầu
4 Năng lực chống chịu biến đổi khí hậu của các cộng đồng người dân tộc thiểu số ở vùng đồi núi Thừa Thiên Huế trong bối cảnh giảm tiếp cận tài nguyên rừng 2019 - 2021 Khoa học Tự nhiên Trường Đại học Nông Lâm Huế
5 Nghiên cứu quá trình xói lở, bồi tụ dải bờ biển, cửa sông từ Quảng Bình đến Thừa Thiên-Huế, có xét tới ảnh hưởng của các tác động từ thượng nguồn và đề xuất giải pháp ổn định. 2019 - 2021 Khoa học Kỹ thuật Phòng Thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về động lực học sông biển
6 Nghiên cứu bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa ẩm thực Huế trong phát triển du lịch 2016 - 2018 Khoa học xã hội nhân văn Trường Cao đẳng Du lịch Huế
7 Mỹ thuật Việt Nam giai đoạn 1986 đến 2016 (Nghiên cứu tại thành phố Hà Nội, tỉnh Thừa Thiên Huế, thành phố Hồ Chí Minh) 2018 - 2020 Khoa học xã hội nhân văn Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam
8 Xây dựng mô hình nuôi kết hợp tôm với hải sâm theo VietGAP cho một số tỉnh ven biển miền Trung 2014 - 2016 Khoa học Nông nghiệp Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
9 Nghiên cứu chọn lọc các giống lúa kháng rầy lưng trắng (Sogatella furcifera Horvath) thích ứng với điều kiện các tỉnh miền Trung 2013 - 2015 Khoa học Nông nghiệp Trường Đại học Nông Lâm Huế
10 Nghiên cứu, bảo tồn các loài cây thuốc có giá trị tại khu vực Vườn Quốc gia Bạch Mã, Thừa Thiên Huế, Việt Nam 2012 - 2014 Khoa học Y Dược Viện Hóa Sinh Biển
Tổng cộng202   Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 Trang kế Trang cuối  
Lĩnh vực
Năm
Cấp